Polityka prywatności

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Topgal Novum sp. z o.o.z siedzibą w Cieszynie (43-400), przy ul. Bobreckiej 27 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000417624 posiadającą numer REGON 242879335 oraz numer NIP 5482658998 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych (zwany dalej Sklepem)
oraz zaufani partnerzy z którymi Sklep współpracuje.

2. Zawsze można skontaktować się z nami w sprawie danych osobowych – kontakt@topgal-plecaki.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia dla Pani/Pana usługi przez Administratora, jak również przez okres rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania, dokumentów księgowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f "RODO" lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”. Dane osobowe, które klient zawiera w składanym zamówieniu (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email) przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, realizacji i obsługi reklamacji, a jeśli Klient wyrazi zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych, potransakcyjnego ankietowania oraz informacji handlowych przez Topgal Novum sp. z o.o. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, korekty lub żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu z dnia 29.01.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Stosujemy protokół transmisji zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie- protokół SSL (Secure Socket Layer). Jest to zabezpieczenie polegające na kodowaniu danych między przeglądarką Klienta, a serwerem sklepu.

Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych i przechowywania, dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług żądanych przez Użytkownika, świadczonych drogą elektroniczną przez topgal-plecaki.pl. Sklep internetowy topgal-plecaki.pl dokłada wszelkich starań, aby serwis ułatwiał każdemu Użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep plików cookies.

Czym są pliki cookies?

Podczas korzystania z niektórych funkcji sklepu www.topgal-plecaki.pl, serwer i oprogramowanie sklepu mogą korzystać z tzw. plików cookies. Są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na komputerze Użytkownika. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu, co umożliwia  rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami Użytkowników.
Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
W trakcie korzystania przez Użytkownika ze Sklepu serwer i oprogramowanie może korzystać z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia Sklepu lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Są one również wykorzystywane m.in. do automatycznego rozpoznawania danego Użytkownika przez serwer, aby ułatwić korzystanie ze sklepu www.topgal-plecaki.pl, poprzez brak konieczności logowania się oraz do konfiguracji, zapewnienia bezpieczeństwa serwisu.

Do czego służą pliki cookies?

  • Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie ze Sklepu niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, w tym rozpoznania Użytkownika który w przeszłości korzystał z sklepu, a obecnie korzysta ponownie
  • Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
  • Pliki statystyczne - zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych sklepu, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych
  • Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Użytkownika, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika, zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,.
  • Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których Użytkownik korzysta ze Sklepem.

 

Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies

Ustawienia przeglądarki urządzenia Użytkownika pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu Użytkownika. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie.
Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
Postanowienia końcowe
W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie zasad Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej Sklepu www.topgal-plecaki.pl/polityka-prywatnosci/.

Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018r.